Hidraulična podizna košara  

Elektroinstalacije, Javna rasvjeta, Antenski sustavi

Gromobranske instalacije, LED rasvjeta

Razvodni ormari, Održavanje instalacija

Pregled i ispitivanje električnih instalacija - izdavanje atesta za HEP

Usluge hidrauličnom podiznom košarom do 18m visine

 
 
 
Hidraulična podizna košara HT-18 Hidraulična podizna košara HT-18

Hidraulika Kurelja d.o.o. , godina proizvodnje 11.mj.2015, na stražnjem dijelu teretnog vozila IVECO Daily 35S13, ima mogućnost podizanja 250 kg tereta 18 metara u vis,te 12 metara dohvat u stranu.

Koristimo je za razna udaljena nepristupačna mjesta sa naglaskom za rad na visini.Tako je ovom prilikom prezentiramo i Vama jer smo sada u mogućnosti pomoći Vam najmom iste.

Uz najam je obavezan i naš rukovatelj sa položenim ispitima za rukovanje hidrauličnom platformom.

Grafikon kretanja hidraulične podizne korpe

 


   

 
design by LELA, ožujak 2016. orioelektro oriovac