Hidraulična podizna košara  

Elektroinstalacije, Javna rasvjeta, Antenski sustavi

Gromobranske instalacije, LED rasvjeta

Razvodni ormari, Održavanje instalacija

Pregled i ispitivanje električnih instalacija - izdavanje atesta za HEP

Usluge hidrauličnom podiznom košarom do 18m visine

 
 
 
Hidraulična podizna košara Gromobranske instalacije

Gromobranska instalacija mora preuzeti električno pražnjenje munje, pa treba šipkama ili upletkama napraviti krovnu mrežu koja pokriva površinu barem 10 x 20 metara. Nijedna točka krova ne smije biti udaljena više od 5 m od uzemljenog dijela instalacije. Pritom svi limeni opšavi, pokrovne limene strehe, žljebovi, oluci, snjegobrani, ograde terasa, stubišta i balkona te ostali metalni dijelovi na krovu ili na vanjskom dijelu zgrade, moraju biti uključeni u tu mrežu. Ako su veći limeni elementi sastavljeni lemljenjem, svaki dio mora biti pojedinačno priključen u sustav, jer se pri udaru munje pojavljuju vrlo visoke temperature koje mogu rastaliti zalemljeni spoj.
Tu je u određenoj prednosti čvrsto mehaničko pričvršćenje vijcima i posebnim spojnicama. Pri izvedbi treba pripaziti na vrstu materijala, jer korozija pospješena galvanskim strujama koje se pojavljuju pri dodiru različitih metala može vrlo brzo smanjiti dodirne površine, pa je gromobran neupotrebljiv.
Broj metalnih vodova koji krov spajaju s tlom ovisi o veličini, tlocrtu i visini zgrade. Dakako, povoljnije je ako su vertikalni odvodi postavljeni što gušće da je kuća u Faradayevom kavezu. Uglavnom se pričvršćuju za zid, dubokim sidrenjem čeličnim sidrima, a ponekad se priključuju i na čeličnu armaturu armiranobetonskih zidova, no to treba predvidjeti već pri projektiranju te i ostale instalacije uključiti u tako koncipiranu zaštitu.
Propisi detaljno određuju debljinu (površinski presjek) svih elemenata instalacije, način pričvršćenja i spajanje. Tu nema mjesta improvizacijama, jer ni najbolje postavljena gromobranska instalacija ne daje stopostotnu zaštitu od svih posljedica udara. Gromobran moraju postaviti stručnjaci koji uz to daju i nužnu dokumentaciju.


Zato pozovite profesionalce, nazovite ORIOELEKTRO.

 

 

 

 
   

 
design by LELA, ožujak 2016. orioelektro oriovac